• +36 70 8509070
  • info@mosolyfitness.hu
  • www.mosolyfitness.hu

Házirend

Kedves Vendégeink!

A Mosoly Fitness & Fejlesztőközpont az egyedi igények, fejlesztések és a felhőtlen testedzésre létrehozott edzőterem. Ezért kérjük Önöket, hogy a termet a következőkben részletezett szabályok mentén szíveskedjenek használni a folyamatos és jó minőségű sportolási lehetőség és élmény biztosítása érdekében. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

Speciális szabályok vírushelyzet miatt:

- A teremben csak szájvédő maszk viselése mellett lehetséges tartózkodni.

- A teremben elhelyezett kézfertőtlenítő szappan, és kézfertőtlenítő gél használata kötelező.

- A teremben másfél méter egymás közötti távolság megtartása kötelező.

- A teremben kihelyezett fertőtlenítő szerrel az edzés végeztével a tornaszőnyeget letisztítani kötelező.

Általános szabályok:

- Az edzőtermet csak rendeltetésszerűen lehet használni. A rend és tisztaság megtartása kötelező.

- Az edzőteremben kizárólag oktató felügyelete mellett lehet tartózkodni.

- Az edzőterem edzőinek jogában áll a terembe látogató vendégek figyelmét felhívni a megfelelő edzőtermi ruházatra. Megfelelő ruházat hiányában a vendég nem veheti igénybe a szolgáltatást.

- Törölköző használata kötelező, és a teremben kihelyezett fertőtlenítő szerrel az edzés végeztével a tornaszőnyeget letisztítani kötelező.

- Az edzés megkezdése előtt a használni kívánt eszközök ellenőrzése saját érdek, amennyiben hibát tapasztal, azt  az edzőnél haladéktalanul jelenteni köteles.

- Az edzőteremet kizárólag előzetes időpontfoglalás mellett, csoportos órák esetében előzetes órahelyfogalalás mellett lehet látogatni. Ezen foglalások online felület segítségével történhetnek meg. Az online felület használata regisztrációhoz kötött. Regisztráció hiányában időpontot nem áll módunkban fenntartani. Az online foglalási felület adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatója külön dokumentumban kerül rögzítésre mely bármikor megtekinthető a weboldalon a Házirend/Adatkezelési tájékoztató menüpontja alatt.

- Az előzetesen lefoglalt edzési időpontokra vonatkozóan 24 órával az óra kezdete előtt emlékeztető e-mail érkezik. Az időpont lemondása legkésőbb 20 órával az időpont előtt lehetséges. Ezen időponton túl történő lemondás a bérletben foglalt alkalmakból levonással jár. 

- 18. életévüket be nem töltött vendégek esetében szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. Beleegyező nyilatkozatot a stúdió vezetőjétől lehet személyesen igényelni.

- Az edzőtermet életkori sajátosságokhoz mérten kell használni. Súlyzós edzést 16 év felett javasolt végezni, az alatt a szabad testsúlyos edzés ajánlott.

- Csak sportfoglalkozásnak, és a higiéniai előírásoknak megfelelő  sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet használni az edzőtermet. A teremben  váltócipő használata kötelező. Papucsban, szandálban nem engedélyezett az edzés. Utcai cipő és ruha viselete tilos. A sportterekbe kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital. Ételt az edzőterembe bevinni tilos, azt az előtérben lehet elfogyasztani.

- Az edzőstúdióban mindenki saját felelősségére végez sporttevékenységet, esetleges krónikus betegségekről az edző felé kötelező beszámolni, a biztonságos programlevezetés érdekében.

- Az edzőterem nyitvatartási idejét mindenki köteles figyelembe venni és a zárási időpontra való tekintettel a zárási időpontban de legkésőbb az azt követő 15 percben elhagyni.

- A szolgáltatások igénybevételekor mobil telefon használatát szíveskedjen mellőzni.

- A teremhez tartozó öltözőben zárható öltözőszekrényben kell elhelyezni értéktárgyaikat, utcai ruházatukat. A szekrény kulcsát mindenki köteles magánál tartani.

- Távozáskor az öltözőszekrényben személyes tulajdont és/vagy  szemet hagyni nem szabad! Az öltözőszekrény kulcsát a szekrény zárjában szükséges hagyni.

- A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción vagy az edzőnél (dugulás, nagy szennyeződés)

- Munkatársaink az öltözőszekrényeket zárást követően kiürítik, a szekrényekben felejtett értékeket a recepción leadják. Tulajdonosaik itt érdeklődhetnek az elveszett, elhagyott értéktárgyak után.

- Az öltözőszekrény kulcsának elvesztése vagy hazaelvitele 5000 Ft pótdíj megfizetésével jár.

- A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom nem vihető át a következő bérletre. Díjvisszafizetés nem igényelhető a bérletekre.

- A bérletek a lejárati időn túl nem használhatók fel.

TILOS:

- A terembe lázas betegen bejönni!

- Ittas-, és/vagy kábítószer hatása alatt a terem nem látogatható, továbbá ezen szerekkel való visszaélés!

- A teremben illetve annak 5 méteres körzetében dohányozni és alkoholt fogyasztani!

- Bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy (robbanó anyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle alkoholos ital, illetve állat bevitele!

- Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklámozási tevékenység, reklámtáblák-, megállító táblák-, falragaszok és szórólapok elhelyezése, hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása vagy termékek értékesítése!

Felhívjuk figyelmét hogy a fentebb látható tiltások figyelmen kívül hagyása kitiltással és/vagy büntetőjogi következményekkel járhatnak!

Felelősségvállalás:

- A Mosoly Fitness & Fejlesztőkuckó nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek!

- A Mosoly Fitness & Fejlesztőkuckó nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért!

- A talált tárgyakat minden vendég a Mosoly Fitness & Fejlesztőkuckó edzőjénél köteles dokumentálás mellett leadni!

Személye adatok kezelése:

- Üzemeltető a Mosoly Fitness & Fejlesztőkuckó szolgálatásait igénybe vevő vendégekről adatnyilvántartást vezet. (Vendég neve, születési ideje, telefonszáma, e-mail címe)

- Üzemeltető az adatnyilvántartásba vett adatokat  kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben nem adja át harmadik fél részére.

- Üzemeltető egyes óráiról videót készít, melyet zárt közösségi média oldalán a klubtagok részére publikál. A videórögzítés a vendég hozzájáruló nyilatkozata esetén történik. 

- Üzemeltető promóciós célzattal közösségi média oldalára az edzések alkalmával készíthet fotókat.

- Az üzemeltető a vendég beleegyező nyilatkozata hiányában az elkészült fotó és videó anyagait promóciós célzattal nem használhatja fel.

A házirendet a stúdió vezetője, azaz Szabóné Ferencz Zsófia, saját belátása szerint bármikor módosíthatja.