Komplex Mozgásfejlesztés

A komplex mozgásterápia Kulcsár Mihályné (Panni néni) fejlesztőpedagógus nevéhez köthető, aki a Delacato terápiájának módszerét vette alapul és dolgozta át egy önálló fejlesztő módszertanná.

A kognitív (megismerő) tevékenység fejlődése szorosan kapcsolódik a személyiségfejlődéshez, annak egyik pillérét adja. Ha a gyermek valamely genetikai programozott útszakaszt nem jár be, azaz a mozgásfejlődésben valami kimarad, vagy helytelenül sajátított el, úgy annak negatín következményei lehetnek személyiségfejlődésében, tanulási képességeiben. 

A gondosan összeállított gyakorlatok során a gyermekek újraélhetik életük korábbi mozgásfejlődési szakaszait, miközben az érésben lemaradt területek új „esélyt” kapnak arra, hogy a hiányosságokat kiküszöböljék, „felülírják”.

Ezek a mozgások a fejlődés során képesek serkenteni az agy, az idegrendszer érését, így tudatos és folyamatos gyakorlásuk révén a hiányosságok csökkenhetnek, ami által az iskolai teljesítmény javulhat, a gyermekek mozgása összerendezettebbé válik, ügyesebbek, erősebbek lesznek, ezáltal megnövekszik az önbizalmuk is.

A módszer alkalmazható:
- Tanulási nehézségek
- Olvasási nehézségek esetén
- rással kapcsolatos nehézségek
- Matematikai nehézségek
- Észlelés zavara: látás, hallás, mozgás, tapintás
- Figyelem és koncentráció zavarai
- Térérzékelés zavara, nehéz tájékozódás
- Egyensúly zavarok, tériszony
- Befelé csámpázó láb
- Lemaradt mozgásfejlődés
- Bizonytalan kézdominancia
- Finom-motorika fejlesztése
- Magatartászavar
- Beilleszkedési nehézségek
- Szobatisztaság
- Szorongás csökkentése
- Iskolai eredmények javításában
- Önbizalom erősítése